The Surf | volné termíny | Cestolapka.cz

The Surf Bentota, Srí Lanka

Slušné
2 RECENZÍ
3.3

Popis z��jezdu

Jedn�� se o pobytov�� z��jezd. Vydejte se s n��mi na tento tropick�� ostrov v Indick��m oce��nu do letoviska Bentota, kter�� le���� 62 km ji��n�� od hlavn��ho m��sta Colombo a py��n�� se sv��mi uchvatn��mi pl����emi a nadstandartn��mi turistick��mi slu��bami. U��ijte si slun����ka, p��ekr��sn��ho mo��e a m��stn�� atmosf��ru. CITY TOUR DO M��STA COLOMBA V CEN�� Z��JEZDU - V ANGLICK��M JAZYCE!!!


PRO��IJTE VA���� EXOTICKOU DOVOLENOU V HOTELU
THE SURF 4*!!!


Popis Lokace
BENTOTA:

Letovisko "Bentota" se nach��z�� 60 km ji��n�� od hlavn��ho m��sta Colombo, v provincii Galle. Jeho n��zev je odvozen od slov Bem - d��mon, a Tota - ������n�� b��eh. M��sto m�� zlat�� pl����e a je vhodn�� pro milovn��ky pl����ov��ho odpo��inku a vodn��ch sport��. Turisty do Bentoty l��kaj�� p��edev����m kr��sn�� p��s��it�� pl����e a bohat�� podmo��sk�� ��ivot s mno��stv��m kor��lov��ch ��tes��. Letovisko je zn��m�� sv��m trhem s ��emesln��mi v��robky. Ve m��st�� naleznete amfite��tr s ka��dodenn��mi p��edstaven��mi. Bentota je t���� proslavena v��nem (Toddy) z kokosov��ch palem (kokosov�� ������vy).


Zaj��mav�� m��sta v bl��zkosti: "COLOMBO": Nejv��t���� m��sto, nach��zej��c�� se na z��padn��m pob��e���� Sri Lanky, je jedn��m z nejv��t����ch a nejd��le��it��j����ch p����stav�� v Indick��m oce��nu a tak�� st��edem obchodn��ho d��n�� s mno��stv��m administrativn��ch budov. Naleznete zde tak�� budovy a ruiny z koloni��ln�� doby, kter�� V��m p��ibl������ historii tohoto multikulturn��ho m��sta. Za n��v��t��vu jist�� stoj�� hinduistick�� kl����ter ��i budhistick�� chr��m. "KANDY": M��sto posledn��ch Sing��lsk��ch kr��l�� vyza��uj��c�� elegantn��m ��armem a atmosf��rou starov��ku se nach��z�� ve v����ce 500 m. n. m. a je lemov��no vysok��mi kopci s n��dhernou faunou a florou. "Kandy" se pr��vem py��n�� sv��m bohat��m kulturn��m d��dictv��m. Dominantou je m��sta "Chr��m Sv. Zubu", kde je uchov��na replika schr��nky s jedn��m ze ��ty�� Buddhov��ch zub��, kter�� byly nalezeny po jeho kremaci. Najdete zde tak�� dal���� mno��stv�� svatyn�� a chr��m�� ze 14. stolet��.
Popis ubytov��n��
EKHO SURF 4****:

Tento hotel le���� p����mo na zlato p��s��it�� pl����i, vzd��len�� 112 km od mezin��rodn��ho leti��t�� (Bandaranaike International Airport). M�� celkem 100 klimatizovan��ch pokoj�� s vlastn��m soci��ln��m za����zen��m, satelitn�� televiz��, mini barem, trezorem, vysou��e��em vlas��, telefonem a ��ajov��m/k��vov��m koutkem. Ka��d�� z nich m�� vlastn�� balkon. Hotel disponuje baz��nem, wellness/spa centrem s nab��dkou procedur pod dohledem odborn��ho person��lu a fitness centrem. V resortu se nach��z�� 2 restaurace - "Restaurant & Coffee Shop" s v��hledem na Indick�� oce��n (sn��dan��, ob��dy, ve��e��e formou bufetu) a "Spa Bar a Restaurace Waves" A la carte restaurace s nab��dkou m��stn�� a mezin��rodn�� kuchyn��, d��le 2 bary "Lounge Bar" s v��hledem do zahrady a "Wine Cellar Bar". Je zde sm��n��rna, slu��ba hl��d��n�� d��t��, slu��ba pr��delny, business centrum, parkovi��t�� a pokojov�� servis - 24 hodin denn��. Nechyb�� z��zem�� pro sportovn�� vy��it��, jako jsou tenisov�� kurty nebo nab��dka vodn��ch sport�� (pot��p��n��, surfov��n��). Bezdr��tov�� internetov�� p��ipojen�� je dostupn�� zdarma v cel��m are��lu.

Strava

Kuchyn�� na Sri Lance nab��z�� plno gurm��nsk��ch specialit a lah��dek. Skl��d�� se z ovoce a zeleniny, kokosov��ch o��ech��, mo��sk��ch plod��. Tamn�� speciality ovlivnily n��rody, kter�� m��ly se Sr�� Lankou co do ��in��n��. Byli to Arabov��, Indov��, Holan��ani ��i Angli��an��. Vliv jednotliv��ch kuchyn�� se dodnes prom��t�� v pokrmech domorodc�� a tvo���� zaj��mav�� sm��si chut��. Hlavn�� vliv m�� pochopiteln�� kuchyn�� indick��, v mnoha ohledech jsou ob�� kuchyn�� toto��n��.

Program
1. DEN
odlet z ��esk�� republiky (dle potvrzen��ho letov��ho ����du)

2. DEN (LETI��T��/BENTOTA)
Po p����letu se setk��te s ��esky hovo����c��m pr��vodcem, n��sleduje transfer do hotelu THE SURF HOTEL 4**** v Bentot��
Ubytov��n��
Voln�� program

3. DEN - posledn�� den
Voln�� program
Mo��nost fakultativn��ch v��let��

POSLEDN�� DEN
Sn��dan�� v hotelu
Odjezd na leti��t��

P����let do ��esk�� republiky (dle potvrzen��ho letov��ho ����du)

Uveden�� cena z��jezdu obsahuje letenky za cenu v optim��ln�� knihovac�� t����d��. Tento z��jezd si m����ete objednat v jak��mkoliv term��nu na libovolnou d��lku pobytu, m����e se zde li��it kone��n�� cena. R��di V��m cenu zkalkulujeme na z��klad�� Va���� nez��vazn�� objedn��vky.

Květen - Od 34 200,-

Červen - Od 34 400,-

Celkové hodnocení 3.3/5.0
Recenze od uživatele Jiří Šafanda

Jiří Šafanda

15.01.2018

5.0

Pouze plážová restaurace, v hotelu jsme nespali. Prostředí moc pěkné, uklizeno, čisto. V restauraci omezený výběr, ale dobré a cenově přijatelné. Pomalejší obsluha, ale to je tady normální

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti