Vila Theo | volné termíny | Cestolapka.cz

Vila Theo Skala Sotiros, Řecko

Velmi dobré
153 RECENZÍ
3.7

Poloha
Obl��ben�� rodinn�� studia a apartm��ny le���� ve vesni��ce Skala Sotiros v udr��ovan�� zahrad�� p����mo u mo��e. Studia jsou v p����zem��, apartm��ny pro maxim��ln�� 5 osob v 1. pat��e. Vila Theo je obl��ben�� pro sv��j klid, pohodu a p����telskou atmosfr��ru. Minimarket a autobusov�� zast��vka je ve vzd��lenosti cca 150 m. Doporu��ujeme n��v��t��vu p��vodn�� horsk�� vesni��ky Sotiros a pond��ln��ho trhu v m��ste��ku Prinos.
Pl����
Nejbli������ mal�� p��s��ito-obl��zkov�� pl���� ve vzd��lenosti 50 m, leh��tka a slune��n��ky za poplatek nebo formou konzumace ve snack baru. Doporu��ujeme p��s��ito-obl��zkovou m��stskou pl���� s pozvoln��m vstupem, kter�� je vzd��len�� cca 300 m (proch��zka pod��l mo��e), leh��tka a slune��n��ky na m��stsk�� pl����i za poplatek nebo formou konzumace (zakoupen�� n��poje, piva, k��vy apod.). Obl��zkov�� pl���� v kempu ve vzd��lenosti cca 500 m, kde jsou leh��tka a slune��n��ky poskytov��ny zdarma. V hlavn�� sez��n�� je v kempu otev��en tak�� snack bar a mal�� minimarket.
Ubytovan��
Studia jsou dvoul����kov�� a t����l����kov��, n��kter�� s mo��nost�� jedn�� p��ist��lky. Studia jsou v p����zem�� (vchod ze zahrady), ����eln�� za����zen��. Maj�� kuchy��sk�� kout s dvouva��i��em a z��kladn��m vybaven��m, rychlovarnou konvici, lednici, vlastn�� soci��ln�� za����zen��, vysou��e�� vlas�� a spole��nou terasu se zahradn��m n��bytkem a su����kem na pr��dlo pro ka��d�� studio. V 1. pat��e jsou apartm��ny pro 4-5 osob. Apartm��n se skl��d�� z ob��vac��ho pokoje s kuchy��sk��m koutem, kde je rozkl��dac�� seda��ka pro 2 osoby a p��ist��lka (rozkl��dac�� k��eslo), lednice, rychlovarn�� konvice, jedn�� lo��nice a soci��ln��ho za����zen�� (sprcha + WC), vysou��e�� vlas��. Klimatizace apartm��nu je um��st��na v lo��nici. Z obou m��stnost�� apartm��nu je vstup na prostorn�� balkon se zahradn��m n��bytkem. Apartm��ny maj�� p����m�� v��hled na mo��e. Klimatizace je za poplatek 6 ��� /den. D��tsk�� post��lka na vy����d��n�� za poplatek 50 K��/den.
Mo��nosti obsazen�� pokoje
Dvoul����kov�� studio (DBL): 2 dosp��l�� / 2 dosp��l�� + 1 d��t��. ���
T����l����kov�� studio (TRP): 3 dosp��l�� / 3 dosp��l�� + 1 d��t��. ���
Jednolo��nicov�� apartm��n (APT): 2 dosp��l�� / 2 dosp��l�� + 1 d��t�� / 2 dosp��l�� +2 d��ti / 2 dosp��l�� + 3 d��ti / 3 dosp��l�� + 2 d��ti / 4 dosp��l�� + 1 d��t��. 5 dosp��l��ch osob pouze na vlastn�� ����dost.
Vybaven��
Jednopatrov�� vila v zahrad��, men���� vstupn�� hala s malou recepc�� a TV, mo��nost kr��sn��ho posezen�� v zahrad�� s v��hledem na mo��e a mo��nost�� grilov��n��. V zahrad�� jsou klient��m k dispozici leh��tka zdarma. Wi-fi internetov�� p��ipojen�� zdarma.
Sport a z��bava
Vila se nach��z�� p����mo u mo��e (odd��lena pouze uli��kou). K nejbli������ men���� p��s��ito-obl��zkov�� pl����i je to pouh��ch cca 50 m. Doporu��ujeme v��ak koup��n�� na m��stsk�� p��s��it�� pl����i ve vzd��lenosti cca 300 m, na kterou se dostanete p����jemnou proch��zkou pod��l mo��e, kde je poplatek za vyu����v��n�� leh��tek a slune��n��k�� formou konzumace. Velmi obl��ben�� je tak�� pl���� v kempu (cca 500 m), kde jsou leh��tka k zap��j��en�� zdarma. V hlavn�� sez��n�� je v kempu otev��en tak�� snack bar a mal�� minimarket. Sou����st�� kempu je voln�� p����stupn�� mal�� d��tsk�� h��i��t��. Vhodn�� pro klidnou, odpo��inkovou dovolenou. V m��ste��ku jsou dva minimarkety (nejbli������ cca 150 m), n��kolik restaurac��, snack bary s rychl��m ob��erstven��m, gyros��rna, pizzerie a pek��rna. Na m��stsk�� pl����i jso nab��zeny n��kter�� vodn�� sporty za poplatek (surf, kanoe, ��lapadlo). Mo��nost pron��jmu automobilu prost��ednictv��m deleg��ta CK. Pravideln�� m��stn�� autobusov�� spojen�� do okoln��ch m��st, zast��vka je cca 150 m od Vily Theo. Pro aktivn�� turisty doporu��ujeme vych��zku do okoln��ch hor a n��v��t��vu p��vodn�� horsk�� vesni��ky Sotiros (cca 3,5 km), kde na v��s d��chne p��vodn�� ��eck�� atmosf��ra a otev��e se v��m kr��sn�� v��hled na pevninsk�� ��ecko s m��stem Kavalou.
Stravov��n��
BEZ STRAVY
Transfer
P��edpokl��dan�� transfer z leti��t�� do ubytovac�� kapacity je cca 90 min. (20 min. z leti��t�� do p����stavu. 40 min. trajekt na ostrov, 30 min. busem po ostrov��).
Doprava
Leteck�� spole��nost Smartwings. Povolen�� hmotnost zavazadla max. 23 kg na cestuj��c��ho (vyjma d��t�� do 2 let) a 8 kg kabinov�� p����ru��n�� zavazadlo. D��t�� do dvou let v��ku m����e p��epravovat jedno odbaven�� zavazadlo do hmotnosti 10 kg. Slu��ov��n�� zavazadel nen�� povoleno.

Celkové hodnocení 3.7/5.0
Recenze od uživatele Goran Gacov

Goran Gacov

21.07.2020

4.0

Jednoduché a mále studia s poměrně hezkou zahradou přes silnicí přímo u moře plně ježcù bez plaže. V blízkosti 30 m dvě mále plaže. Majitel zvláštní ale hodní. Snaží se vyhovět každému požadavků. Nabízí bez příplatků koupit ryby přímo u rybářů a sam je upéct na grilu. Cena ubytování slušná.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti