Al Khoory Executive Hotel | volné termíny | Cestolapka.cz

Al Khoory Executive Hotel Dubaj, Spojené arabské emiráty

Velmi dobré
2 RECENZÍ
3.6

Popis Lokace
DUBAI:

Dubaj, voln�� p��elo��eno jako "m��sto srazu" je dal����m ze sedmi emir��t�� ve Spojen��ch arabsk��ch emir��tech. Je druh��m nejv��t����m a nejlidnat��j����m emir��tem, hned po emir��tu Ab�� Dhab��, se svou celkovou rozlohou 4 114 km�� a 2,6 mil. obyvateli. Le���� na Arabsk��m poloostrov�� v Persk��m z��livu. Vl��dcem Dubaje je ��ajch Mohammed bin Ra����d Al Maktoum, kter�� je v��ceprezidentem a premi��rem SAE ( hlavou st��tu je em��r Ab�� Dhab��). Hlavn��m centrem emir��tu je m��sto Dubaj. M��sto m�� dob��e vybudovanou a hustou dopravn�� s����, modern�� silnice a d��lnice. V Dubaji je tak�� neobvykl�� slo��en�� obyvatelstva, kter�� je tvo��eno hlavn�� p��ist��hovalci (zhruba 85 %), ob��an�� SAE jsou tedy men��inou. Nejv��t���� ����st emir��tu zab��r�� pou����, av��ak je zde spoustu kr��sn��ch pl������, kter�� jsou tvo��en�� b��l��m jemn��m p��skem, mo��e je azurov��. Nezn��m��j���� pl������ je Jumeirah Beach, u kter�� stoj�� ty nejv��ce luxusn�� hotely sv��ta. M��stn�� mo��e je pot��p����sk��m r��jem. Dubaj je v��ak tak�� emir��tem pln��m kontrast�� - velbloudi, pou��t�� a tr��i��t�� se dopl��uj�� s vysok��mi budovami, n��kupn��mi centry a z��bavn��mi st��edisky. Jedn�� se z��rove�� o nejtolerantn��j���� emir��t. Nechyb�� rovn���� ��irok�� nab��dka vysoce kvalitn��ch golfov��ch h��i����, kter�� jsou odborn��ky pova��ov��na za jedny z nejlep����ch na sv��t��. Pro p����znivce aktivn�� dovolen�� se nab��z�� mo��nost v��let�� na kole. Obyvatel�� Dubaje si libuj�� ve zvl����tnostech, o ��em�� hovo���� mimo jin�� tzv. "Palm Island" - dva um��l�� ostrovy ve tvaru palem ��i hotel ve tvaru plachetnice "Burj al Arab".

Popis ubytov��n��
Al KHOORY EXECUTIVE HOTEL AL WASL 3***:

Al Khoory Executive Hotel Al Wasl le���� v ulici Al Wasl Road v Dubaji, nach��z�� se 10 minut j��zdy od mrakodrapu Burd�� Chal��fa a n��kupn��ho centra Dubai Mall. Hotel je postaven v modern�� stylu. Disponuje pokoji a apartm��ny. Apartm��ny disponuj�� velmi kvalitn��m vybaven��m, TV, minibarem, bezpe��nostn��m trezorem, klimatizac��, koupelnou a z��chodem, f��nem, n��kter�� i terasou. Al Khoory Executive Hotel nab��z�� velkou ��k��lu j��del. Lehk�� ob��erstven��, americk�� sn��dan��, speciality mezin��rodn�� kuchyn�� v "A La Carte" pod��n��. Hotel nab��z�� restauraci "Spices", kde mohou host�� ochutnat glob��ln�� kuchyni , d��le lah��dk����stv�� "Mood". Nechyb�� zde ani posilovna a parn�� sauna.

Program
Uveden�� cena z��jezdu obsahuje letenky za cenu v optim��ln�� knihovac�� t����d��. Tento z��jezd si m����ete objednat v jak��mkoliv term��nu na libovolnou d��lku pobytu, m����e se zde li��it kone��n�� cena. R��di V��m cenu zkalkulujeme na z��klad�� Va���� nez��vazn�� objedn��vky.

Srpen - Od 17 400,-

Celkové hodnocení 3.6/5.0

K tomuto hotelu jsme bohužel nechytili žádné konkrétní recenze. Zkuste se podívat na některý z odkazů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti